28 Φεβ 2008

Αντιδράσεις για την τουριστική επένδυση
στο νομό Λασιθίου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28.2.2002
Υπό αμφισβήτηση θέτει το ΠΑΣΟΚ την αξιοπιστία της εταιρείας που επελέγη για την υλοποίηση τουριστικής επένδυσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ στο Κάβο Σίδερο του νομού Λασιθίου. Παράλληλα εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμβατότητα των σχεδίων με την προστασία της περιοχής Natura, σε μέρος της οποίας θα υλοποιηθούν. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η σχεδιαζόμενη επένδυση θα έχει μεγάλες και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ θα απειλήσει την επάρκεια των φυσικών πόρων της περιοχής, όπως το νερό και θα αλλοιώσει το φυσικό τοπίο.

Η αντίρρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σχεδιαζόμενη επένδυση ήρθε με τη μορφή επερώτησης από τον υπεύθυνο τομέα ΥΠΕΧΩΔΕ του κόμματος, κ. Σπύρο Κουβέλη προς επτά υπουργούς. Ο κ. Κουβέλης αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία της αγγλικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, ζητώντας να ελεγχθεί «η φερεγγυότητα, η οικονομική κατάσταση και η τεχνογνωσία της, καθώς και το αν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την ανάληψη των έργων». Επίσης, όπως σημειώνει, η εν λόγω περιοχή δεν έχει φορέα διαχείρισης, «παρότι αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura 2000 και το μεγαλύτερο τμήμα της έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας». «Το σχέδιο δεν θέτει ως βασικό ζητούμενο την προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, ενώ απειλεί την επάρκεια, την ποιότητα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων», σημειώνει ο βουλευτής και ζητά να πληροφορηθεί αν έχουν σχεδιαστεί ενέργειες για τη σχεδίαση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής.