30 Μαρ 2009

Δείτε την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Επιστολή του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (δ)

Αθήνα: 27/3/2009
Α.Π: 97824/1300

Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.: 10432 Αθήνα
Πληροφορίες :Ι.Κουτροπούλου
Τηλέφωνο:2102124674
ΦΑΞ: 2105244135

ΠΡΟΣ: το Πανελλήνιο Δίκτυο
Οικολογικών Οργανώσεων Γαζή 216 Βόλος

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κυρίου Χατζηγάκη (επί του 1223/5-3-09 σημειώματος)

Θέμα: Σχετ:
«Απάντηση στο αίτημα του Πανελλήνιου δικτύου οικολογικών οργανώσεων»

Σε απάντηση των όσων ερωτώνται με το α.π. ΠΑΝΔΟΙΚΟ/2/2009/53 έγγραφο σας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το τμήμα Νομικών Υποθέσεων της Δ/νσης Προστασίας Δασών ήδη από τον Ιούνιο του 2008 είχε υποβάλλει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο σχετικά με το χαρακτήρα και την κυριότητα του αγροκτήματος «Έξαρχος» το οποίο δεν απαντήθηκε. Το ερώτημα επεστράφη το Φεβρουάριο του 2009 από το γραφείο του Υπουργού κυρίου Χατζηγάκη προκειμένου να επαναδιατυπωθεί. Το ερώτημα έχει επανασυνταχθεϊ και πρόκειται να υποβληθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης επιφυλασσόμεθα να σας απαντήσουμε επί των ερωτημάτων σας. Τα ερωτήματα σας αφορούν ιδιοκτησιακά θέματα ενώ η σύμβαση AARHUS την οποία επικαλείστε, η οποία δεν μας είναι γνωστή αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικά θέματα. Εν πάσει περιπτώσει παρακαλούμε για την αποστολή της επικαλούμενης σύμβασης και είμαστε στη διάθεση σας για θέματα τα οποία μπορούν να σας γνωστοποιηθούν βάσει των όσων προβλέπονται στο αρθ. 5 Ν. 2690/1999.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΦΙΛΗ Δασολόγος

26 Μαρ 2009

Έκθεση «καταπέλτης» του Συνηγόρου του Πολίτη για την «επένδυση» στις Νηές

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκθεση «καταπέλτης» του Συνηγόρου του Πολίτη για την «επένδυση» στις Νηές

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έκθεσή «καταπέλτη», που απευθύνεται προς πολλούς αποδέκτες, μετά από προσφυγή της «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» Αλμυρού και της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1) Για το γήπεδο γκολφ 18 οπών, χρειάζονται 550 στρέμματα και η διαθέσιμη έκταση είναι 330 στρέμματα, ενώ εκκρεμούν προσφυγές της εταιρείας για τον αποχαρακτηρισμό άλλων εκτάσεων για τη συμπλήρωση του απαραίτητου γηπέδου. Πάντως δεν έχει κατατεθεί αίτηση για αδειοδότηση γηπέδου γκολφ, ενώ σχετική Υπουργική Απόφαση, όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, απαιτεί τη συνεκτίμηση των επιπτώσεων του γηπέδου γκολφ με τις υπόλοιπες τουριστικές και άλλες εγκαταστάσεις……

2) Για την ξενοδοχειακή μονάδα των 999 κλινών ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι η μονάδα σχεδιάζεται, μελλοντικά, να επεκταθεί σε μονάδα 1.400 κλινών και ερωτά την Περιφέρεια αν είναι στην αρμοδιότητά της η αδειοδότηση…..

3) Για το συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών αναφέρει την άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οποία: «Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιβάρυνση του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος από τα υγρά απόβλητα του οικισμού. Στο πλαίσιο αυτό να εξεταστούν και να εκτιμηθούν οι αθροιστικές και συνεργατικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 1.000 κλινών που προβλέπεται να λειτουργήσει σε όμορο γήπεδο…»

4) Για τη μονάδα αφαλάτωσης αναφέρει ότι: «Δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή σχεδιάζεται η κατασκευή γηπέδου γκολφ, το οποίο έχει τεράστιες απαιτήσεις σε νερό, απαιτείται η αποσαφήνιση της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης και των έργων που αυτή θα εξυπηρετεί»…..

5) Για τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού αναφέρει ότι απαιτείται η εκπόνηση ξεχωριστής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα περιλαμβάνει τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με την πρόβλεψη για δυναμικότητα 4.000 κατοίκων!!!

6) Απευθυνόμενος στη Ν.Α. Μαγνησίας, ζητά την αποστολή του Τοπογραφικού και όλων των εγγράφων, βάσει των οποίων εξεδόθη το 19/2005 Πρακτικό θετικής γνωμοδότησης της ΝΕΧΩΠ της ΝΑΜ…..

7) Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι το σύνολο των έργων που προγραμματίζονται σε περιοχή η οποία έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους του ΕΜΠ, συνεπάγεται «πολλαπλές σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον».

Για την «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»: Χρήστος Καραζούπης
Για την ΠΠΜ: Κώστας Βολιώτης

17 Μαρ 2009

ΟΗΕ: Σήμα κινδύνου για το νερό.
ΟΧΙ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού ζητά ο ΟΗΕ για ν' αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση και ο κίνδυνος της λειψυδρίας.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειψυδρία και την αυξανόμενη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο κρούει ο ΟΗΕ, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για καλύτερη διαχείριση του νερού προκειμένου. Ο παγκόσμιος οργανισμός σημείωσε την πρώτη μέρα του 5ου Παγκόσμιου Φόρουμ που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και οι συνθήκες υγιεινής είναι ανεπαρκής σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Η αύξηση του πληθυσμού και η αυξημένη της παραγωγής ενέργειας, ειδικότερα με τα βιοκαύσιμα, συμβάλλουν στην άνοδο της ζήτηση για νερό, υπογράμμισε η UNESCO.

«Η σωστή διακυβέρνηση είναι πολύ πιο σημαντική για τη διαχείριση του νερού, καθώς παρουσιάζεται ολοένα και μεγαλύτερη ανεπάρκεια. Η αντιμετώπιση της φτώχειας εξαρτάται και από την ικανότητά μας να επενδύσουμε σε αυτές τις πηγές» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Κοσίρο Ματσουούρα.

Μπαν Κι Μουν: Ισχυρό καύσιμο που κινεί πολέμου

«Ισχυρό καύσιμο που κινεί πολέμους και συγκρούσεις» χαρακτήρισε τη λειψυδρία ο γγ του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν.

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, ο μισός πληθυσμός της Γης θα αντιμετωπίσει προβλήματα λειψυδρίας έως το 2030 εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, της αλλαγής του τρόπου ζωής, των κλιματικών αλλαγών, των διατροφικών συνηθειών και της αύξησης της παραγωγής των βιοκαυσίμων.

Διεθνείς συμμετοχές στο φόρουμ

Στο φόρουμ, που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, συμμετέχουν 15.000 χιλιάδες ακτιβιστές, πολιτικοί μηχανικοί, καλλιτέχνες, δήμαρχοι, βουλευτές, ανώτατοι άρχοντες και στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με την συντήρηση, τη διαχείριση και την προμήθεια του νερού. Οι κλιματικές αλλαγές και ο αντίκτυπος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είναι τα θέματα κλειδιά που κυριαρχούν στη φετινή ατζέντα.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, σημειώθηκαν επεισόδια έξω από το συνεδριακό κέντρο, όπου συναντάται το φόρουμ, καθώς μία μικρή ομάδα Τούρκων διαδηλωτών συγκρούσθηκε με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων και ροπάλων. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι το φόρουμ αντιμετωπίζει το νερό ως προϊόν και κατηγορούν τις μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης ότι κερδίζουν από τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ υποστηρίζουν ότι οι φτωχοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθώς πρόκειται για «ανθρώπινο δικαιώμα». Η αστυνομία συνέλαβε είκοσι διαδηλωτές, που επιχείρησαν να εισέλθουν στο συνεδριακό κέντρο.

Σύμφωνα με την UNESCO περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι στην Αφρική δεν έχουν πρόσβαση σε σωστές συνθήκες υγιεινής, ενώ 5.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από διάρροια, μία ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με καθαρό νερό. Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ αντίστοιχος είναι και ο αριθμός των ανθρώπων, που ζουν με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα.

16 Μαρ 2009

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
για τα γήπεδα γκολφ στον Αλμυρό Μαγνησίας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλμυρού η Ημερίδα του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων με θέμα «Περιβάλλον -Ανάπτυξη - Γήπεδα Γκολφ - Υδατικοί Πόροι». Η ημερίδα έγινε σε συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις της Μαγνησίας «Εν Δράσει» και «Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας» στα πλαίσια της διεύρυνσης του διαλόγου με την τοπική κοινωνία για το θέμα της φερόμενης τουριστικής επένδυσης στης Νηές Μαγνησίας και τα γήπεδα γκολφ.

Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Αλμυρού κ Χατζηκυριάκος και οι εκπρόσωποι των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Οικολόγων Πράσινων.

Οι εισηγητές της Ημερίδας ήταν:
- η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ελένη Μπριασούλη – Καπετανάκη,
- ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Μπριασούλης,
- ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δαναλάτος Νικόλαος,
- ο Μανώλης Τσαντάκης δημοτικός Σύμβουλος δήμου Ιτάνου Λασιθίου,
- ο Στέφανος Σταμέλλος μέλος των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδας και
- ο Χρήστος Καραζούπης πρόεδρος της Εθελοντικής Περιβαλλοντικής Ομάδας Αλμυρού «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Η μεγάλη παρουσία των κατοίκων της περιοχής του Αλμυρού και της Σούρπης δηλώνει τον έντονο προβληματισμό και τη διάθεση για ενημέρωση όλων, σε ό,τι αφορά την φαραωνική αυτή επένδυση στης Νηές, την οποία όλοι οι ομιλητές χαρακτήρισαν ως ασύμβατη τόσο με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής όσο και με την ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του νερού.

Η περιοχή όπως τονίστηκε ιδιαίτερα από τον κ Δαναλάτο, είναι στην επικίνδυνη ζώνη ερημοποίησης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης. Τόσο η κυρία Μπριασούλη όσο και ο κ Μπριασούλης ανέπτυξαν τα ζητήματα του Σχεδιασμού Αειφορικής Τοπικής Ανάπτυξης, του δημοκρατικού προγραμματισμού και των εναλλακτικών λύσεων σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Ο κ Τσαντάκης κα ο κ Σταμέλλος μετέφεραν τις εμπειρίες από τις αντίστοιχες περιπτώσεις στο Κάβο Σίδερο στην Κρήτη και στον Έξαρχο Αταλάντης και ο κ Καραζούπης ανέπτυξε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις δυνατότητες δράσης για το περιβάλλον σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους δημόσιους φορείς

11 Μαρ 2009

Δημοσιευμένα σχόλια για τον κ Αλαμπάνο
στο Lamianews

ο κ Αλαμπάνος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη σχέση του

1) με την "ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του ΠΑΣΟΚ (εκτός κι αν αποδείξει ότι η επένδυση υπηρετεί την αειφορία και τη βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά το νερό, το έδαφος και τους άλλους φυσικούς πόρους),

2) με τη νομιμότητα, τη στιγμή που οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι δεν έχει δοθεί λύση στο ιδιοκτησιακό και στο χαρακτήρα της έκτασης (εκτός κι αν ο κ Αλαμπάνος θεωρεί ότι άλλο Βατοπαίδι και άλλο Λοκρίδα, ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται κατά περίπτωση, είναι λάστιχο)

3)με την πραγματικότητα, γιατί πριν αναφερθεί στην αφαλάτωση για την εξασφάλιση νερού πρέπει να το μελετήσει καλά το θέμα, τί σημαίνει αφαλάτωση, πόσο ενεργοβόρα είναι, πόσους ρύπους και ποιούς παράγει κλπ κλπ και πόσο είναι λύση για να ποτίζει κανείς τα γήπεδα γκολφ...)

4)με τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής της που θα στερηθούν το νερό για να παράγουν

5) με τους ξενοδόχους των Καμένων Βούρλων, της Παραλίας Αταλάντης, των Λιβανατών και όλης της παράλιας Φθιώτιδας που θα δούν να περιορίζονται γι' αυτούς αναπτυξιακοί πόροι σε όφελος της φαραωνικής επένδυσης αλλά και που θα δουν να μειώνονται οι πελάτες τους σε όφελος της νέας επένδυσης.

Επισκέφτηκε ο κ Αλαμπάνος την περιοχή. Είδε ότι πράγματι η περιοχή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΙΚΗ;; κατά τη γνώμη του η περιοχή κρίνεται ως γεωργική;;; και μεταβιβάστηκε ως τέτοια;;;; Νομίζω ότι είναι δικηγόρος ο κ Αλαμπάνος, μήπως ξέρει τί ευθύνες έχουν οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι σε παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων;; Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί και καλά κάνει την κυρία Πελέκη και άλλους που έχουν ανάμειξη στο σκάνδαλο του Βατοπαιδίου. Εδώ δεν υπάρχουν ευθύνες;; ευθύνες υπηρεσιακές, ευθύνες συμβολαιογράφων, ευθύνες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ σε μεγάλο και μικρότερο επίπεδο...

Ξέρει ο κ Αλαμπάνος ότι η υπόθεση έχει σταλεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ;;; αυτό τι σημαίνει;; αν δεν υπήρχαν οι διαμαρτυρίες ορισμένων, με κίνδυνο να προπηλακιστούν, υπήρχε περίπτωση να σταλεί ή θα κουκουλωνόταν με ευθύνη και των τοπικών αρχόντων, που κάνουν τα στραβά μάτια διαρκώς, στα όρια της παρανομίας οι ίδιοι. Γιατί αν κάποιος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ζητήσει το φάκελο της υπόθεσης, θα καλέσει ΠΟΛΛΟΥΣ να καταθέσουν, και να δούμε τί γνωματεύσεις παράνομες έχουν κάνει κατά καιρούς και τι υπηρεσιακά έγγραφα έχουν εκδόσει τόσο στο στάδιο της προμελέτης όσο και σε άλλες φάσεις...

Σ' αυτά όλα ο κ Αλαμπάνος συμφωνεί γιατί έτσι του λένε οι πολιτικοί του φίλοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά άλλο ψηφαλάκια, άλλο αειφορία και πράσινη ανάπτυξη και βέβαια άλλο νομιμότητα και σοβαροί πολιτικοί και πολιτική... και ο νοών νοείτω

10 Μαρ 2009

Έντονες διεργασίες και πιέσεις ασκούνται για την Μεγάλη Τουριστική Επένδυση στον Έξαρχο Αταλάντης

Τα μάθατε τα νέα; To ATALANTI HILLS έγινε πλέον MHTSOS HILLS

Από το lamianews.blogspot.com

Μίλησε και ο Αλαμπάνος, ίσως μετά τη συνομιλία που είχε με τον Σαββίδη της ΛΟΚΡΟΣ ΕΠΕ, στην Αθήνα για τις επενδύσεις στον Έξαρχο και φρόντισε να μας διερμηνεύσει τα αισθήματα των επενδυτών του συντηρητικού κόμματος του Λονδίνου.
Μη μας ρωτήσετε τι δουλειά έχει με τους συντηρητικούς του Λονδίνου. Είναι αυτονόητο ότι ο Αλαμπάνος έχει δουλειά με τις επενδύσεις.

Από τότε που δεν τον έβαλε υποψήφιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ., άρχισε να ασχολείται με άλλα πράγματα, ως δικηγόρος διαμεσολαβητής επενδύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα που βλέπει ότι τον κόβουν και πάλι από τις λίστες για τις επόμενες εκλογές αρχίζει να το παίζει ντήλερ σε επενδυτές και επενδύσεις. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που βγήκε στον FM1. Ίσως εκεί στο Κολωνάκι να βρήκαν και τις άκρες τους.
Όπως διαβάζουμε στο site του F M1:

«Να στηριχθεί από όλους η μεγάλη τουριστική επένδυση στον Έξαρχο Αταλάντης ζητά με παρέμβασή του στον FM-1 ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Αλαμπάνος μετά την επίσκεψη του στην περιοχή και την συνάντηση με τους φορείς και τους κατοίκους του δήμου.

Ο κύριος Αλαμπάνος μιλώντας στον FM-1 τάχθηκε υπέρ της επένδυσης αφού όπως είπε μόνο θετικά οφέλη θα επιφέρει . Για το πρόβλημα της λειψυδρίας πρότεινε την διαδικασία της αφαλάτωσης νερού ενώ κατήγγειλε όσους για μικροπολιτικούς η αλλους, ιδιοτελεις, λόγους προβάλουν ψευδεπίγραφα προσκόμματα οικολογικής φύσεως σε μια εποχή που η περιοχή της Λοκρίδας δοκιμάζεται σκληρά απο την αποβιομηχάνιση, την ανεργία και τη φτώχεια».

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώην βουλευτής παραβλέπει τη νομιμότητα των υποθέσεων. Δεν τον ενδιαφέρει η νομιμότητα του ιδιοκτησιακού ούτε βεβαίως τον ενδιαφέρουν οι χρήσεις γης. Τον ενδιαφέρει μόνο με κάθε τρόπο να περάσει η ιδιοκτησία όσο και αν είναι αμφιλεγόμενη στα χέρια των επενδυτών αλλά και να αποχαρακτηρισθούν οι εκτάσεις. Το γνωρίζει βέβαια καλύτερα από κάθε άλλον ότι αν δε γίνουν αυτά τα δύο δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτε άλλο.

Δεν είναι τυχαίο που ταυτίζεται με μια δράκα από καλοπληρωμένα πράσινα παπαγαλάκια που κυκλοφορούν στην Αταλάντη και τροφοδοτούνται για τις ανάγκες τους με ευρώπουλα των «επενδυτών» που ξέρουν καλά ότι για να διασφαλίσουν αυτά που έδωσαν θα πρέπει να δώσουν και κάτι παραπάνω σε μεσολαβητές και τα παπαγαλάκια….

Περιμένει ο αθεόφοβος ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να κερδίσει κάποιους ψήφους παραπάνω τώρα που βλέπει ότι το πολιτικό έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια του;
Σε κάθε περίπτωση όμως κρατά ανοιχτή την πόρτα των επενδυτών για να αναλάβει, ο ίδιος και ως γραφείο, διαμεσολαβητής, αν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έρθει στην εξουσία για να τακτοποιήσει αυτές τις εκκρεμότητες, αν βεβαίως τις αφήσει μέχρι τότε η Ν.Δ..
Το ότι κάποιοι στην Αταλάντη φωνάζουν για να γίνει επένδυση είναι γνωστό. Το ότι ορισμένοι από αυτούς έχουν επιχειρηματική σχέση αλλά και επαγγελματική εξάρτηση από τους δήθεν επενδυτές επίσης είναι γνωστό. Το ότι μοιράστηκαν κάποια χρήματα στην περιοχή και στο παρελθόν αλλά και τώρα με διάφορους τρόπους αντιπαροχής εργασίες και πληροφοριών είναι γνωστό.

Το ποιοι πήραν κομμάτι από αυτή τη διανομή για να βγαίνουν σήμερα και να σκίζουν τα ρούχα τους, υπερασπιζόμενοι τους τροφοδότες τους επίσης είναι γνωστό.
Το γιατί πήραν όλη αυτή η εντολή να φωνάζουν σε αυτή τη φάση για να παρουσιάσουν το αίτημα ως παλλαϊκό είναι επίσης γνωστό.

Εκείνο που παραμένει άγνωστο ακόμη είναι πως έχει γίνει η διακομματική διανομή στις τωρινές και μελλοντικές αντιπαροχές. Προβλέπουμε ότι κάθε περαστικός πικραμένος που δεν εκφράζει ούτε τον εαυτό του, θ' αρχίσει να μιλά στα διάφορα παπαγαλάκια θέλοντας να κερδίσει επάξια το μεροκάματο του, υπηρετώντας τους εντολείς του….