29 Απρ 2017

Προκήρυξη Global Antigolf
Η Global Antigolf ΚΙΝΗΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Τα γήπεδα γκολφ και ο τουρισμός γκολφ αποτελούν μέρος ενός πακέτου «ανάπτυξης» που περιλαμβάνει υποδομές (φράγματα πολλαπλών χρήσεων, αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους, γέφυρες), μαζικό τουρισμό, ακριβά στέγαση, εγκαταστάσεις διασκέδασης, γεωργία με εξαγωγικό προσανατολισμό Φρούτα και λαχανικά) και βιομηχανικά πάρκα / ζώνες.
2. Στην καρδιά της βιομηχανίας του γκολφ είναι μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει διεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων αγροβιομηχανίας, κατασκευαστικών εταιρειών, συμβούλων, κατασκευαστών εξοπλισμού γκολφ, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχειακών αλυσίδων, εταιρειών διαμεσολάβησης, εταιρειών διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων καθώς και Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η μετατροπή των μελών του γκολφ σε εμπορεύσιμο προϊόν έχει οδηγήσει σε διαδεδομένη κερδοσκοπία και σε αμφίβολες πρακτικές. Σε πολλές χώρες, η ανάπτυξη γηπέδων / θέρετρων γκολφ (συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ανταλλαγής χρόνου) είναι στην πραγματικότητα συχνά μια επιτυχημένη επιχείρηση.Ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των συνδρομών και των συναφών συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων καθιστά επίσης τον κλάδο πολύ
υψηλό κίνδυνο. 
Μετά την τρέχουσα επιβράδυνση στην ιαπωνική οικονομία, πολλές εταιρείες γηπέδων γκολφ και θέρετρα έχουν καταστεί σε πτώχευση, με τους επενδυτές και τις τράπεζες να φέρουν τις απώλειες.
Το μεγαλύτερο μέρος του συναλλάγματος που κερδίζεται από γήπεδα γκολφ και του τουρισμού γκολφ δεν παραμένει στην τοπική οικονομία. Τα οφέλη που παραμένουν αποκομίζονται από λίγους επιχειρηματίες και τους προστάτες τους.
3. Το πράσινο πακέτο γκολφ μπορεί να συγκριθεί με το πακέτο της Πράσινης Επανάστασης στη γεωργία. 
Τα γήπεδα γκολφ είναι στην πραγματικότητα μια άλλη μορφή μονοκαλλιέργειας, όπου εξωτικά εδάφη και γρασίδι, χημικά λιπάσματα, παρασιτοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, καθώς και μηχανήματα, εισάγονται όλα για να υποκαταστήσουν τα φυσικά οικοσυστήματα. 
Αυτά τα εξωραϊσμένα εξωτερικά συστήματα δημιουργούν άγχος στα τοπικά ύδατα και στο έδαφος, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επιθέσεις ασθενειών και παρασίτων. Ακριβώς όπως καταρρέει η Πράσινη Επανάσταση στη χώρα μετά τη χώρα, το Green Green είναι επίσης γεμάτο με οικολογικά προβλήματα.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν την εξάντληση του νερού και την τοξική μόλυνση του εδάφους, των υπόγειων υδάτων, των επιφανειακών υδάτων και του αέρα. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε προβλήματα υγείας για τις τοπικές κοινότητες, τους πληθυσμούς κατάντη, ακόμα και παίκτες του γκολφ, caddies και χημικούς ψεκαστήρες σε γήπεδα γκολφ.
Η κατασκευή γηπέδων γκολφ σε γραφικές φυσικές τοποθεσίες, όπως οι δασικές εκτάσεις και τα κοραλλιογενή νησιά, έχει επίσης ως αποτέλεσμα την καταστροφή της βιοποικιλότητας.
4. Εκτός από τις περιβαλλοντικές ζημιές, το γήπεδο του γκολφ και η ανάπτυξη του θέρετρου συχνά δημιουργούν λανθασμένη χρήση γης, εκτοπίζοντας τις τοπικές κοινότητες ή στερούν τους νερό και άλλους πόρους. Σε ορισμένες χώρες, τα θύματα τέτοιων έργων υπόκεινται σε αστυνομικούς ή στρατιωτικούς εκφοβισμούς όταν διαμαρτύρονται για την καταστροφή που προκαλείται από γήπεδα γκολφ.
5. Η βιομηχανία του γκολφ προωθεί επιθετικά ένα ελιτίστικο και αποκλειστικό lifestyle θέρετρο και την έννοια του ελεύθερου χρόνου.
Αυτή η παγκοσμιοποίηση του τρόπου ζωής είναι επίσης μια μορφή εκμετάλλευσης, με τα θύματα να είναι ο πλούσιος αστικός πληθυσμός που ενθαρρύνονται να ξοδεύουν τα πλεονασματικά όνειρα και τις αυταπάτες τους, εις βάρος του περιβάλλοντος και άλλων μελών της κοινωνίας.
Το γήπεδο γκολφ και η ανάπτυξη του τουρισμού γκολφ παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με κάθε έννοια της λέξης.
6. Ενόψει της αυξανόμενης επικρίσεως των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γηπέδων γκολφ, η βιομηχανία προωθεί την έννοια των «γηπέδων γκολφ απαλλαγμένων από φυτοφάρμακα», «φιλικών προς το περιβάλλον» ή «ευαίσθητων» γκολφ. Δεν υπάρχει τέτοια πορεία μέχρι σήμερα και η δημιουργία και διατήρηση του "τέλειου πράσινου" που περιλαμβάνει εξωτικό χορτάρι απαιτεί αναπόφευκτα εντατική χρήση χημικών ουσιών.
7. Ομοίως, το ολοένα και πιο εξαντλημένο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) ως εναλλακτική λύση στη χρήση φυτοφαρμάκων σε γήπεδα γκολφ δεν αποτελεί λύση. Στην πράξη, η εφαρμογή του ελέγχου των παρασίτων μέσω IPM είναι αδύνατο να επιτευχθεί και πρέπει να θεωρηθεί ως τίποτα περισσότερο από μια κοίλη προσπάθεια να γίνουν γήπεδα γκολφ λιγότερο ελκυστικά από αυτά που είναι.
Ο κίνδυνος είναι ότι το IPM θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από υπαλλήλους που συμμετέχουν στην έγκριση γηπέδων γκολφ. Υπό εξέταση, η θεωρία του IPM μπορεί εύκολα να αποθαρρυνθεί.
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες χημικών ουσιών για την προετοιμασία γηπέδου γκολφ και τη λίπανση του χόρτου.
Αυτά είναι επίσης τοξικά και, συνεπώς, καθιστούν τα γήπεδα γκολφ απειλή για το περιβάλλον και την υγεία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Global Angigolf KΙΝΗΣΗΣ:

1. Ένα άμεσο μορατόριουμ για την ανάπτυξη όλων των γηπέδων γκολφ.
2. Μια ανοικτή και δημόσια περιβαλλοντική και κοινωνική επανεξέταση / έλεγχος των υπαρχόντων γηπέδων γκολφ.
3. Τα υπάρχοντα γήπεδα γκολφ θα πρέπει να μετατραπούν σε δημόσια πάρκα, και όπου βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, υγρότοπους και νησιά, θα πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση και αναγέννηση της γης στη φυσική της κατάσταση.
4. Έρευνες σχετικά με τις παρανομίες στη βιομηχανία του γκολφ, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης κατοχής δημόσιων εκτάσεων και της καταπάτησης σε προστατευόμενα δάση, εκτροπή του νερού, παραβίαση και φοροδιαφυγή των εταιρικών κανονισμών. Καλούμε τις κυβερνήσεις να διώκουν τους παραβάτες.
5. Πρέπει να ψηφιστούν οι νόμοι για να απαγορευτεί η διαφήμιση και η προώθηση γηπέδων γκολφ και του τουρισμού γκολφ.
6. Η αναπτυξιακή βοήθεια στο εξωτερικό, από χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία, και ευρωπαϊκά δημόσια ιδρύματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προώθηση γηπέδων γκολφ και του τουρισμού γκολφ ή για την κατασκευή υποδομών σχετικών με την ανάπτυξη αυτή.
O Καλούμε τους παίκτες του γκολφ να είναι πλήρως ενημερωμένοι και ενήμεροι για τις δυσμενείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού γκολφ.
O Υποστηρίξαμε την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) να απορρίψει τη συμπερίληψη του γκολφ ως Ολυμπιακό άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996. 
Καλούμε τη ΔΟΕ να μην αλλάξει αυτή την απόφαση, γιατί θα ισοδυναμούσε με τη νομιμοποίηση και τη διεθνή αναγνώριση ενός αθλητισμού που καταστρέφει το περιβάλλον, δημιουργεί κοινωνικές αναταραχές και είναι οικονομικά ανόητο.
O Απορρίπτουμε τον μύθο των γηπέδων γκολφ «χωρίς φυτοφάρμακα», «φιλικά προς το περιβάλλον» ή «ευαίσθητα». 
Η υιοθέτηση των προδιαγραφών των ΗΠΑ ως το διεθνές πρότυπο για την κατασκευή και συντήρηση του γηπέδου γκολφ απαιτεί εγγενώς μια συνολική συσκευασία εξωτικού γρασιδιού, τοξικών χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, υψηλή κατανάλωση νερού, εξοπλισμός χλοοτάπητα κλπ.
O Από την ίδια της τη φύση καταστρέφεται το περιβάλλον και ολόκληρο το οικοσύστημα. Οι τοξικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο στάδιο κατασκευής του γηπέδου γκολφ, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου για να σκληρύνουν το έδαφος πριν από το turfing.
O Ακόμη και αν ήταν τεχνικά και οικονομικά εφικτό, που καθορίστηκε με πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους, η κατασκευή και η διατήρηση των γηπέδων γκολφ χωρίς φυτοφάρμακα, η βιομηχανία εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη λόγω του ευρέως φάσματος κοινωνικών προβλημάτων και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων , Ακατάλληλη χρήση της γης) που δημιουργούνται.
O Απορρίπτουμε επίσης τον μύθο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, διότι είναι πειραματικός, οι συνθήκες για την εφαρμογή του δεν μπορούν να επιτευχθούν και εξακολουθεί να βασίζεται σε τοξικές χημικές ουσίες.
Αυτό το Μανιφέστο γράφτηκε το 1993
Από τον κ. Gen Morita (Ιαπωνία) .
Ανανέωση 2010 από τον Andrea Atzori (Σαρδηνία)
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΓΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
(29 Απριλίου 1993) (από τον κ. Gen Morita), μετά από τριήμερη διάσκεψη για το γήπεδο γκολφ και την ανάπτυξη θέρετρων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στο Panang της Μαλαισίας από τις 26 έως τις 28 Απριλίου, 1993. 
Οι τρεις χρηματοδοτούσες οργανώσεις είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο για την Αντιμετώπιση των Γκολφ (GNAGA) με βάση την Ιαπωνία, το Ασιατικό Τουριστικό Δίκτυο (ANTENNA) με βάση την Ταϊλάνδη και το Ασία-Ειρηνικό Ωκεανό και Περιβαλλοντικό Δίκτυο (APPEN) με έδρα την Μαλαισία. Είκοσι αντιπρόσωποι από τη Χαβάη, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη ήταν επίσης παρόντες. 
Το Antigolf Movement είναι ιδιαίτερα παρών στην Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Κροατία), αλλά και στο Usa (Sierra Club Association), στον Καναδά, αλλά έχει υποστηρικτές στην Αυστραλία, την Ασία (Ιαπωνία) και τη Λατινική Αμερική (Μεξικό).
ΑΝΤΙΓΛΩΦΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ WEB ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
Τροφοδοτείται από: Andrea Atzori