16 Ιουλ 2008

Απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την πορεία
της Μεγάλης Τουριστικής Επένδυσης
στον Έξαρχο Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας :11251 ΑΘΗΝΑ
TELEFAX : 2108662024
Πληροφορίες :Α Παπανδρέου
Τηλέφωνο :2108665988

Αθήνα 3.07.2008
Αρ.Πρ.: 186763/2315

ΠΡΟΣ: Οικολόγοι Πράσινοι
Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1
Λαμία


ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτησή σας

ΣΧΕΤ. α. Η από 19.6.08 αίτηση σας (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 186763/2315/19.06.08)
β. Η με αρ. πρωτ. ΔΠΣ 168289/2392/12.6.07 υποβολή ΠΠΕ για
τουριστική επένδυση στην περιοχή Εξάρχου, Ν. Φθιώτιδας.
γ. Το με αρ. πρωτ. 170329/3035/2.8.2007 έγγραφο μας.


Σε απάντηση του σχετικού (α) εγγράφου σας, και σε ότι αφορά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

• Στην υπηρεσία μας υποβλήθηκε με το (β) σχετικό Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.ΠΕ.) για την Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση πρότασης που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος (που περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες, γήπεδα γκολφ 18 οπών, συνεδριακό κέντρο, ελικοδρόμιο, κλπ συνοδά έργα), σε γήπεδο 5000 στρεμμάτων, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Έξαρχος του Δήμου Αταλάντης, Νομού Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας «ΛΟΚΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
• Η Υπηρεσία μας έχει προωθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης της παραπάνω ΠΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, έχει διαβιβάσει με το (γ) σχετικό από ένα αντίγραφο της Π.Π.Ε. στο ΥΕΘΑ, στη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο Υπ. Πολιτισμού, στον ΕΟΤ Αθήνας καθώς και στη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί του περιεχομένου της. Η Υπηρεσία μας αναμένει τις γνωμοδοτήσεις των παραπάνω Υπηρεσιών προκειμένου αφού συνεκτιμηθούν να προωθήσει θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση Π.Π.Ε.Α για το εξεταζόμενο έργο.

• Σημειώνεται ότι για την Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του εξεταζόμενου έργου (που ως προαναφέρθηκε συνίσταται σε θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση), λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία για το έργο και το περιβάλλον του, οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής της περιοχής του έργου, η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής του έργου, τα πιθανά οφέλη για την εθνική οικονομία, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη κυρίως της τουριστικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο, τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η προσαρμογή του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, οι σχετικές γνωμοδοτήσεις επί της ΠΠΕ από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες/ φορείς, οι διατάξεις της κείμενης Διεθνούς, Κοινοτικής και Εθνικής περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, καθώς και όλες οι διατυπωθείσες απόψεις και ενστάσεις φορέων και πολιτών.

Για οποιαδήποτε άλλη σχετικής πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.Ο Διευθυντής

Γ. Μανούρης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
- Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού
- Χρον. Αρχείο
- Τμήμα Γεν. Περ/κών Θεμάτων
- Α. Παπανδρέου