26 Φεβ 2009

Επιστολή στα Υπουργεία Αγροτικής Α&Τ, ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης από το ΠΑΝΔΟΙΚΟ για την Τουριστική Επένδυση στον Έξαρχο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αρ.πρωτ.ΠΑΝΔΟΙΚΟ 2/2009/53
Βόλος, 26 Φεβρουαρίου 2009

Προς:
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργό κ. Σωτήρη Χατζηγάκη
2. ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπουργό κ. Γεώργιο Σουφλιά
3. Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργό κ.Κωστή Χατζηδάκη


Κε Υπουργέ,

Αναφορικά, με την μεγάλη τουριστική επένδυση που έχει ανακοινωθεί ότι, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Έξαρχο Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας από την εταιρία ΛΟΚΡΟΣ Μ. Ε.Π.Ε, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα κάτωθι:

• Έχει όντως ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς για την έκταση των 12.500 στρεμμάτων, την οποία η εταιρεία ΛΟΚΡΟΣ Μ. Ε.Π.Ε ισχυρίζεται ότι αγόρασε; Για τη συγκεκριμένη δασική έκταση, θεωρείται το δημόσιο ιδιοκτήτης σύμφωνα με το αρχείο και τα έγγραφα του Υπουργείου σας; Ποια είναι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους;
• Η εν λόγω έκταση εξ όσων γνωρίζουμε χαρακτηρίζεται δασική. Έχει λάβει γνώση η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως ιδιωτική; Έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβασή της σύμφωνα με τον Νόμο 998/79;
• Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, ισχύει πράγματι ότι η έκταση αυτή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Αγροτικού Νόμου 3147/2003;
• Θα θέλαμε να γνωρίζουμε με ποια μέτρα, όρους και επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια το Υπουργείο σας προτίθεται να εγκρίνει μια τέτοιου μεγέθους επένδυση, για την οποία κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις σε ότι αφορά ιδιαίτερα τον υδροφόρο ορίζοντα, τα εδάφη και τη βιοποικιλότητα.

Βάσει της σύμβασης AARHUS για την πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντική πληροφορία, για όλα τα παραπάνω ζητάμε την πλήρη ενημέρωσή μας και παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων που αναφέρονται:
1. στην επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών αλλά και των Υπηρεσιών με την εταιρεία
2. σε όλα τα πρακτικά στοιχεία της επίμαχης έκτασης καθώς και λεπτομέρειες των στοιχείων χρηματοδότησης της εν λόγω επένδυσης (πιθανή ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο και στις ενισχύσεις αγρο-τουριστικών επενδύσεων ή όχι κ.α.).

Με εκτίμηση
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ