30 Μαρ 2009

Δείτε την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Επιστολή του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (δ)

Αθήνα: 27/3/2009
Α.Π: 97824/1300

Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.: 10432 Αθήνα
Πληροφορίες :Ι.Κουτροπούλου
Τηλέφωνο:2102124674
ΦΑΞ: 2105244135

ΠΡΟΣ: το Πανελλήνιο Δίκτυο
Οικολογικών Οργανώσεων Γαζή 216 Βόλος

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κυρίου Χατζηγάκη (επί του 1223/5-3-09 σημειώματος)

Θέμα: Σχετ:
«Απάντηση στο αίτημα του Πανελλήνιου δικτύου οικολογικών οργανώσεων»

Σε απάντηση των όσων ερωτώνται με το α.π. ΠΑΝΔΟΙΚΟ/2/2009/53 έγγραφο σας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το τμήμα Νομικών Υποθέσεων της Δ/νσης Προστασίας Δασών ήδη από τον Ιούνιο του 2008 είχε υποβάλλει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο σχετικά με το χαρακτήρα και την κυριότητα του αγροκτήματος «Έξαρχος» το οποίο δεν απαντήθηκε. Το ερώτημα επεστράφη το Φεβρουάριο του 2009 από το γραφείο του Υπουργού κυρίου Χατζηγάκη προκειμένου να επαναδιατυπωθεί. Το ερώτημα έχει επανασυνταχθεϊ και πρόκειται να υποβληθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης επιφυλασσόμεθα να σας απαντήσουμε επί των ερωτημάτων σας. Τα ερωτήματα σας αφορούν ιδιοκτησιακά θέματα ενώ η σύμβαση AARHUS την οποία επικαλείστε, η οποία δεν μας είναι γνωστή αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικά θέματα. Εν πάσει περιπτώσει παρακαλούμε για την αποστολή της επικαλούμενης σύμβασης και είμαστε στη διάθεση σας για θέματα τα οποία μπορούν να σας γνωστοποιηθούν βάσει των όσων προβλέπονται στο αρθ. 5 Ν. 2690/1999.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΦΙΛΗ Δασολόγος