15 Ιουν 2009

Την δασική έκταση των 12 χιλιάδων στρεμμάτων στον Έξαρχο την ονομάζουν "αγρόκτημα" "

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (δ)

Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31
Τ. Κ. : 10432 - Αθήνα
Πληροφορίες : I. Κουτροπούλου
Τηλέφωνο : 210 - 2124674
fax : 210 - 5244135
e-mail : prostasiadason@minagric.gr

Αθήνα
, 11/5/2009
Α.Π. 101320/2233

ΠΡΟΣ:
Τον
κύριο Στέφανο Σταμέλλο
στην πολιτική κίνηση
Οικολόγων Πράσινων
Πλούτωνος 1
35100 Λαμία

ΚΟΙΝ:
Γραφείο
Υπουργού κ Χατζηγάκη
επί του 2482/28-4-09
σημειώματος

Θέμα: "Απάντηση στο 28-2-09 e-mail σχετικά με το αγρόκτημα
Έξαρχος"


Σχετ:

Σε απάντηση του 26-2-09 e-mail που απευθύνατε στο γραφείο του Υπουργού Οικονομίας κα Οικονομικών που περιήλθε στη Δ/σή μας με το 2482/28-4-09 έγγραφο του γραφείου του υπουργού Α.Α.κ'Τ. σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητά μας σας γνωρίζουμε τα εξής: Το τμήμα Νομικών Υποθέσεων έχει αποστείλει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικό με την κυριότητα του αγροκτήματος Έξαρχου.


Η Προισταμένη της Δ/νσης

Μαρία Παφίλη

Δασολόγος