10 Φεβ 2010

Τα έργα για την ΜΤΕ αναλαμβάνει η Νομαρχία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Β΄Ν.Ε.)

Λαμία 9 /2/2010
Αριθμ. Πρωτ.55

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Αριθμός Προκήρυξης: 12

H Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Υποδομών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)»,

με προϋπολογισμό 215.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.