12 Ιαν 2008

Ερώτηση του κ Μπένου στη Βουλή και οι απαντήσεις των υπουργείων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ
Βουλευτής Β’ Αθηνών – ΠΑΣΟΚ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2007Προς
κο Στέφανο Σταμέλλο
μέλος των Οικολόγων Πράσινωνκε Σταμέλλο,


Σας αποστέλλω τις απαντήσεις
1. του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Α. Νάκου
2. της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης Φ. Πάλλη Πετραλιά και
3. του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ Χρήστου Φώλια
σχετικά με το email σας για τη μεγάλη τουριστική επένδυση στον Έξαρχο Αταλάντης, το οποίο κατέθεσα στη Βουλή των Ελλήνων
Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση από το συνερωτώμενο ΥΠΕΧΩΔΕ – θα σας ενημερώσουμε όταν θα έχουμε και αυτή την απάντηση.Με εκτίμηση


Σταύρος Μπένος


Μπουμπουλίνας 30, 10682 Αθήνα Τηλ: 2108254256, Φαξ: 2108254258
benos@otenet.gr / www.benos.grΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 300/2007


Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 109-111 ΠΡΟΣ
Ταχ. Κώδικας : 115 26, Αθήνα Βουλή των Ελλήνων
FAX : 2106912964 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Πληροφορίες : Χ. Καλπίδης Τμήμα Αναφορών
Τηλέφωνο : 2106964740Θέμα: Μεγάλη τουριστική επένδυση στον Έξαρχο του Δήμου Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας

Σχετικό: Αναφορά υπ’ αριθ. 1114/10-01-2007 του Βουλευτή κ Μπένου


Με την σχετική αναφορά, εκφράζονται φόβοι για περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να αποφέρει μία τέτοιου μεγέθους επένδυση.
Σας ενημερώνουμε ότι, ζητήματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκφεύγουν από το πλαίσιο αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Η ουσιαστική συμμετοχή του Υπουργείου εκδηλώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο της επένδυσης.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα τουριστική νομοθεσία, εγκρίνεται η ίδρυση, η αδειοδότηση και η εποπτεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ, εφόσον έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, δηλαδή η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Σημειώνεται ότι και για τις δύο εγκρίσεις απαιτείται η γνωμοδότηση πολλών φορέων, υποχρεωτικά δε, δημοσιοποιούνται με ευθύνη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, για ενημέρωση των πολιτών και των φορέων που τους εκπροσωπούν σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ.5 του ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.ς (παρ.1 εδ.δα) και αρθ.3 του ν.3010/02.
Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΕΟΤ το έτος 2002, για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το τουριστικό προϊόν της, χαρακτηρίζεται έντονα εποχιακό, συγκεντρώνοντας το 50% περίπου της τουριστικής παρουσίας το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Κύρια αγορά για όλους τους τουριστικούς δήμους της Περιφέρειας αποτελεί η εσωτερική αγορά και κυρίως χώρες της Ε.Ε.
Το ξενοδοχειακό δυναμικό του νομού Φθιώτιδας από 196 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 8.910 κλινών το έτος 1998, σταδιακά μειώθηκε σε 171 μονάδες δυναμικότητας 7.354 κλινών το έτος 2006 (πηγή Ξ.Ε.Ε.)
Ο ΕΟΤ χορήγησε συνολικά για περιοχές του νομού Φθιώτιδας μόνο τρεις Ειδικές γνωματεύσεις για την υπαγωγή αντίστοιχων τουριστικών επενδύσεων ίδρυσης/ επέκτασης ξενοδοχείων, συνολικής δυναμικότητας 220 κλινών, στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/04. Κατά τα έτη 1998 μέχρι και τέλος του 2006 έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων συνολικά 12 τουριστικές επενδύσεις του νομού Φθιώτιδος.

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχουν ενταχθεί:
Στη δράση 2.2.2 συνολικά 30 επενδύσεις εκσυγχρονισμού μικρών τουριστικών καταλυμάτων στο νομό Φθιώτιδας συνολικού προϋπολογισμού 1.413.264,22 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 560.011,24 ευρώ.
Στην δράση 2.2.3 συνολικά 3 τουριστικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού της οργάνωσης τους (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, διαχείριση πακέτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προβολή έρευνα αγοράς κλπ.)
Στη δράση 5.3.1.1 (3.2.2) συνολικά 22 επενδύσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων εστίασης για την καθιέρωση και διάδοση της ελληνικής κουζίνας.
Σύμφωνα με τη ν.3299/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο νομό Φθιώτιδας οι επενδύσεις ίδρυσης/ επέκτασης ξενοδοχείων τριών αστέρων και άνω, αυτοκινητοδρομίων και θεματικών πάρκων ενισχύονται με ποσοστό επιχορήγησης 25%, ενώ οι επενδύσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής ενισχύονται με ποσοστό επιχορήγησης 30%. Αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθοριστούν με κριτήρια οι νομοί στους οποίους τα παραπάνω ποσοστά επιχορήγησης θα αυξηθούν κατά 10% ή 20% αντίστοιχα για μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Για επενδύσεις άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και η αναφερόμενη επένδυση ύψους 2 δις ευρώ, προβλέπεται η υπαγωγή τους στα ειδικά καθεστώτα του άρθρου 9 του ν.3299/04 με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές τελούν υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης κύρωσης τους με Νόμο.
Με βάση τα προαναφερόμενα θεωρούμε ότι υπάρχουν και λειτουργούν ασφαλιστικές δικλείδες που συμβάλλουν στην μεγιστοποίηση των ωφελειών και την ελαχιστοποίηση των ζημιών από την τουριστική ανάπτυξη και σε αυτές περιλαμβάνονται και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών φορέων αλλά και γενικότερα το ενεργό κίνημα των πολιτών που εκφράζει προβληματισμούς και ευαισθησίες σε αναπτυξιακά θέματα της τοπικής κοινωνίας.
Σε συνέχεια των παραπάνω σας επισυνάπτουμε και το υπ’αριθ. Α-138/17-01-2007 έγγραφο της Αγροτουριστικής Α.Ε. σχετικά με την συγκεκριμένη επένδυση.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε
Εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη

Αθήνα, 17-1-2007
Αρ. Πρωτ.: Α-138
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου


Θέμα: «Μεγάλη Τουριστική Επένδυση στον Έξαρχο Αταλάντης»


Σε απάντηση της αναφοράς (αρ. 114/10-1-07) του Βουλευτή κ.. Μπένου σχετικά με το ως άνω θέμα σας γνωρίζουμε:

Η Εταιρεία «ΛΟΚΡΟΣ ΜΕΠΕ», ως εκπρόσωπος ομάδας διεθνών επενδυτών (Prufrock Investments και Europa Capital), προχωρά σε μια σημαντική επένδυση αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης, την ATALANTI HILLS, ύψους 2 δις ευρώ με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου, σε μια έκταση 12.000 στρεμμάτων που αγοράστηκε πρόσφατα για το σκοπό αυτό, στο Δήμο Αταλάντης του νομού Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη σκοπιμότητας δημιουργείται ένα υψηλών προδιαγραφών αγροτικό και τουριστικό συγκρότημα, το οποίο αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά μιας ολόκληρης αγροτικής περιοχής, δημιουργώντας ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

Συγκεκριμένα, με βάση το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο, δημιουργούνται γήπεδα γκολφ, τουριστικά συγκροτήματα, αλλά και πρότυπες οικολογικές καλλιέργειες ελαιόδεντρων, αμπελώνων, δημητριακών, αρωματικών φυτών, με πρόβλεψη για μεταποίηση και τυποποίηση των προϊόντων αυτών, πρότυπο ελαιουργείο, πρότυπο οινοποιείο, αγορά τοπικών προϊόντων κ..τ.λ.

Το μοντέλο αυτό ανάπτυξης, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον τόσο για την ολοκληρωμένη τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής, όσο και για την αγροτική εκμετάλλευση μεγάλων αγροτικών εκτάσεων που σήμερα είναι εγκαταλειμμένες.

Η «Αγροτουριστική Α.Ε.», στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της φιλοσοφίας και των στόχων της, έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία «ΛΟΚΡΟΣ ΜΕΠΕ», αναλαμβάνοντας το ρόλο τεχνικού συμβούλου της επένδυσης στα αντικείμενα που την αφορούν, ακριβώς γιατί πιστεύει στη σκοπιμότητα του έργου αλλά και στη βιωσιμότητα της όλης επένδυσης.
Εν κατακλείδι το όλο σχέδιο αποσκοπεί στην ανάδειξη της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του τόπου. Εξάλλου, η υλοποίηση του δεν θα αποτελεί ένα κλειστό παραθεριστικό σύστημα, αλλά ένα πολυδύναμο κέντρο ανοιχτό στην τοπική οικονομία και κοινωνία, οι οποίες θα επωφεληθούν τα μέγιστα – με τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων απασχόλησης, οι περισσότερες από την τοπική αγορά εργασίας και την αποφασιστική ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και εμπορικής αλλά και πολιτιστικής δραστηριότητας.

Επενδύσεις σαν αυτή έχει ανάγκη η περιφερειακή Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που δεν θα αλλοιώνει ούτε το φυσικό περιβάλλον ούτε την παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Για το όλο σχέδιο έχουν ενημερωθεί οι τοπικές αρχές, οι οποίες και το καλωσορίζουν, είναι αυτονόητο δε ότι θα υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση των τοπικών φορέων και των κατοίκων στην πορεία προς την υλοποίηση του.


Με εκτίμηση,Μπριγκίτα Παπασταύρου
Πρόεδρος και Διυθύνουσα ΣύμβουλοςΕ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα 21 - 2 - 2007
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 940
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προς
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος τη Βουλή των Ελλήνων
Ταχ. Κώδικας : 10180 Διεύθυνση
Πληροφορίες : Π Λαμπρινός Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλέφωνο : 2103332267 Τμήμα Αναφορών

Κοιν:
- ΥΠΕΣΔΔΑ, Γραφ.
Υπουργού
- ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφ.
Υπουργού
- Υπ. Τουριστικής
Ανάπτυξης, Γραφ.
Υπουργού
- Βουλευτή
κ. Σταύρο Μπένο

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο Βουλευτή κ Σταύρο Μπένο.
Σχετ. Αναφορά με αριθμ. ΠΑΒ 1114/10-1-2007.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε, ότι στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα, αίτημα ενίσχυσης μεγάλης τουριστικής επένδυσης στην περιοχή του Δήμου Αταλάντης του νομού Φθιώτιδας.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ


Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ Χρ. Φώλια
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κων. Μουσουρούλη
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κας Μ. Μιχαλοπούλου
5. Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων
6. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: