12 Ιαν 2008

Τί λέει το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας
για την περιοχή της Αταλάντης

Δ.3. Χωροταξική οργάνωση
Δ.3.1. Αστική ανάπτυξη και Οικιστικό Δίκτυο:

Οικισμοί ή δίκτυα οικισμών
- Μικρές πόλεις 10 000 έως 20.000 κατ. / 3ο επίπεδο προγραμματισμού

- Αταλάντη - Λιβανάτες
Το δίπολο Αταλάντη - Λιβανάτες με έναν ήδη αστικό πόλο (Αταλάντη) και προβλεπόμενο πληθυσμό μέχρι και 20.000 κατ. το 2011. Ενισχύεται με το συντονισμό μιας ενότητας δυναμικού 30.000 κατ. και είναι ως προς το μέγεθος ισχυρό κέντρο 3ου επιπέδου.

Η περιοχή έχει σύνθετο γεωργικό και αστικό χαρακτήρα. Συνδέεται αναπτυξιακά με τον μεγάλο αγροτικό χώρο της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού και την προτεινόμενη νέα ΒΕΠΕ της Γραβιάς / Αμφίκλειας και εξειδικεύεται στις ιχθυοκαλλιέργειες τόσο στη παραγωγή, με συμβατό τρόπο με το φυσικό και παραθεριστικό περιβάλλον της ακτής, όσο και τις υπηρεσίες υποστήριξης της δραστηριότητας αυτής για όλη την ενότητα του Μαλιακού-Β.Ευβοϊκού. Συμπληρωματική σημαντική δραστηριότητα είναι ο παραθεριστικός τουρισμός στην Παραλιακή ζώνη του διπόλου που εξυπηρετεί τις "εσωτερικές περιοχές" της ευρύτερης περιοχής του (Λιβαδειά - Αμφίκλεια κλπ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: